O nás

 

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, IČ 70997136

zastoupené Mgr. Ivanou Bollogovou, ředitelka organizace

vyhlašují výběrové řízení

.

.

.

Požadovaná profese :                   vedoucí oddělení – sociální pracovník Centra denních služeb

Zaměstnavatel :                              Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město

Komu se hlásit :                              Lenka Suchanková

Směnnost :                                        Jednosměnný provoz

Pracovněprávní vztah :                Pracovní poměr

Vzdělání :                           Ukončené VŠ, odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110, odst. 4, písm. a), b) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,    ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní poměr :            Od 01.05.2014na dobu neurčitou

Platové rozpětí :              Platová tř. 9 dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky :                       Znalosti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, Standardů kvality sociálních služeb, individuálního plánování, vedení standardní dokumentace klientů, orientace v institucích, práce s osobami se zdravotním postižením – výhodou.

Předpoklady vedoucího pracovníka :

Empatie, samostatnost, rozhodnost, organizační schopnost, přizpůsobivost, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, ochota se vzdělávat. Dovednost v MS Office.

 

Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost .

Požadovaná praxe :       3 let praxe ve vedoucí pozici – výhodou

5 let  v sociálních službách – výhodou

Životopis s motivačním dopisem a přihláškou k VŘ obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. zašlete do 22. 04. 2014 :

a)      elektronicky na adresu : suchankova@socsluzbykarvina.cz

do předmětu uveďte:   VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ oddělení a sociální pracovník Denního centra služeb

 

b)      nebo na adresu :              Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Sokolovská 1761, Karviná – Nové Město.

A obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ  oddělení A sociální pracovník Denního centra služeb

Sociální služby Karviná jsou příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Karviná k zabezpečení služeb v sociálně – zdravotní oblasti.

Naše služby jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem sociálních věcí, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a odborem zdravotnictví, podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

.

.

.

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

.

.

Poslání

Posláním Sociálních služeb Karviná je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb potřebným lidem a lidem v nouzi.

Cíle

 • poskytovat kvalitní sociální služby v souladu s praktickým naplňováním zásad standardů kvality sociálních služeb a zdravotní službu jeselského charakteru
 • poskytovat takový rozsah služeb, který odpovídá potřebám obyvatel města
 • podporovat v organizaci týmovou práci a neustálé vzdělávání a rozšiřování poznatků v oboru zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče

Principy

 • dodržování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • týmová práce a jednotný přístup, spolupráce všech, kdo se podílí na přímém i nepřímém formování uživatele, předávat si poznatky mezi sebou
 • individuální přístup k uživatelům, respektování jejich individualit
 • trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
 • vytrvalost v práci
 • přizpůsobivost – průběžně přizpůsobovat péči oprávněným a opodstatněným požadavkům uživatele
 • co nejvyšší míra zapojení uživatelů do běžného života
 • zachovávání diskrétnosti a mlčenlivosti