O nás

OMLOUVÁME SE ZA OMEZENOU FUNKČNOST WEBOVÝCH STRÁNEK ORGANIZACE,

V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ JEJICH REKONSTRUKCE !

.

.

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

.

.

Poslání

Posláním Sociálních služeb Karviná je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb potřebným lidem a lidem v nouzi.

Cíle

 • poskytovat kvalitní sociální služby v souladu s praktickým naplňováním zásad standardů kvality sociálních služeb a zdravotní službu jeselského charakteru
 • poskytovat takový rozsah služeb, který odpovídá potřebám obyvatel města
 • podporovat v organizaci týmovou práci a neustálé vzdělávání a rozšiřování poznatků v oboru zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče

Principy

 • dodržování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • týmová práce a jednotný přístup, spolupráce všech, kdo se podílí na přímém i nepřímém formování uživatele, předávat si poznatky mezi sebou
 • individuální přístup k uživatelům, respektování jejich individualit
 • trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům
 • vytrvalost v práci
 • přizpůsobivost – průběžně přizpůsobovat péči oprávněným a opodstatněným požadavkům uživatele
 • co nejvyšší míra zapojení uživatelů do běžného života
 • zachovávání diskrétnosti a mlčenlivosti