Sociální služby Karviná
 
 SPOLUPRACUJEME
 

AZYLOVÝ DŮM


O azylovém domě ... více informací

Azylový dům je jedním ze středisek Sociálních služeb Karviná. Jeho posláním je poskytnutí ubytování a dalších sociálních služeb osobám cílové skupiny, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.Uvedená pobytová služba sociální prevence je poskytována uživatelům na omezenou dobu (zpravidla maximálně jednoho roku) ...


Poslání a principy ... více informací

Středisko Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi je jedním ze středisek příspěvkové organizace Sociální služby Karviná. Posláním AD je kromě ubytování poskytování dalších sociálních služeb matkám s dětmi, otcům, rodinám s dětmi příp. těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou bydlení ...


Cíle a cílové skupiny ... více informací

Mezi cíle azylového domu patří vytvoření klidného, stabilního a bezpečného prostředí uživatelům služeb, vedení uživatelů k aktivnímu řešení vlastní situace a k jejich postupnému začleňování do běžného život, podpora přizajišťovánířádné péče uživatelů o děti a domácnost, vytváření podmínek pro zachování rodinných vazeb uživatelů, zvýšení právního vědomí uživatelů služeb a postupná minimalizace závislosti uživatelů na sociálních službách ...


Dokumenty ... více informací

Potřebné informační dokumenty (pravidla, rozsah a charakter poskytovaných služeb) a ceníky služeb si můžete stáhnout v této sekci ...


Kontakty ... více informací

Kontaktní údaje na pracovníky zabezpečující provoz azylového domu ...